Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Doelstelling

Start
Terug

 

 

De doelstelling van de dorpsraad van America 
is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap 
te bevorderen en te verbeteren.

De Dorpsraad behartigt de belangen van het dorp met als doel:

- Het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in breedste zin van het woord.

- Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren, voor zover dit niet door anderen wordt gedaan.

- Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.

 

 


 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: maandag 15 juni 2015