Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Dorpsplan America

Start
Terug

 

 

Presentatie Dorpsplan America 2011-2015
Op woensdag 13 april 2011 presenteerde Dorpsraad America het Dorpsplan 2011-2015
aan het College van B&W tijdens de dorpsraadvergadering van die dag.
Voortvloeiend uit dat Dorpsplan werd een voorstel aan projecten geformuleerd
waarmee de Dorpsraad samen met de gemeente aan de slag gaat.
Beide documenten kun je hieronder downloaden.

Dorpsplan America 2011-2015
Voorstel projecten Dorpsplan America 2011-2015


Presentatie Dorpsplan America 2006
Op woensdag 15 februari 2006 is het Dorpsplan van America gepresenteerd
en aangeboden aan o.a. de Burgemeester & Wethouders van Horst a/d/ Maas
en aan een gedeputeerde van de provincie Limburg.
Een digitale versie van dit Dorpsplan (DOP/DOV) kun je hieronder bekijken/downloaden (.pdf).

Dorpsplan America met afbeeldingen
Dorpsplan America zonder afbeeldingen

Bekijk ook de diapresentatie van het Dorpsplan America
Dorpsplan (DOP) America 2006-6 projecten

~~~~~~

Voorafgaand...

Dorpsraad America wil Dorpsplan samenstellen.

Dorpsraad America wil eind 2005 een dorpsplan samenstellen. In een Dorpsplan geven bewoners aan wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp, wat moet behouden blijven, wat kan beter? In een dorpsplan worden alle wensen en ideeŽn op een rijtje gezet en vertaald in enkele concrete plannen. Daarmee wordt duidelijk wat er leeft in America en op welke zaken de dorpsraad zich moet richten. De Dorpsraad nodigt hierbij alle inwoners uit, jong en oud, om mee te denken voor het dorpsplan America.

Drie themagesprekken
Er zijn drie themagesprekken voor het dorpsplan gepland in Aan de brug:
 
Woensdag 9 november, 20.00 uur: "Wonen & Werken in America"
Maandag 21 november, 20.00 uur: "Jong & Oud in America"
Woensdag 14 december, 19.00 uur: "Leven & Actief zijn in America"

Het Dorpsplan America moet antwoord gaan geven op vragen als:
- Welke voorzieningen, voor jong en oud, vinden wij belangrijk in ons dorp?
- Welke wensen hebben we over woningbouw?
- Welke zorgen hebben we of verwachten we over het verkeer?
- Welke kansen en bedreigingen biedt het buitengebied van America?

De dorpsraad kan het niet alleen!
Waarschijnlijk heeft iedereen zo zijn eigen mening over de toekomst van zijn leef- en woonomgeving, maar wij vragen jullie om deze mening kenbaar te maken zodat we samen een plan kunnen maken. Een dorpsplan met grote en kleine wensen. Zonder de inbreng van de bewoners kan de dorpsraad niets beginnen. Dus doe mee met de themagesprekken.

~~~~~~

"Wonen en Werken in America"
Themagesprek op 9 november, 20.00 uur in Aan de Brug.
Deze avond is dus inmiddels met succes afgesloten. 

Voor de themagesprekken zijn enkele stellingen en vragen opgesteld. Deze dienen om de vorming van ideeŽn en voorstellen te prikkelen. Het is dus niet zo dat onderstaande stellingen overeenkomen met de visie van de dorpsraad.

Wonen:

Stelling: "America is bijna uitgegroeid"
De bouw van woningen zal de komende jaren nog kunnen in het uitbreidingsgebied In ít Slik. Hier is nog een capaciteit voor de bouw van circa 20 woningen. Wanneer er daarna nog gebouwd moet worden in ons dorp waar moeten dan de bouwlocaties gezocht worden? Maar de vraag is ook of er over 10 of 15 jaar nog wel woningen bijgebouwd moeten worden in America?

De vergrijzing neemt toe en de trend van een jaarlijks stijgende bevolking wordt misschien wel omgebogen in een bevolkingsdaling. Wat betekenen de vergrijzingen ontgroening voor de woningbouw in America? Hebben we over 15 jaar alleen maar seniorenwoningen nodig?

Stelling: "Wat woningbouw betreft is er niets meer te wensen"
In America zijn de bewoners gemiddeld gesproken positiever over het woonklimaat (7.2) dan gemiddeld in de andere dorpen (7.0). De stelling is daarom dat er in America voldoende woningen staan ook voor starters en ouderen.

Stelling: "America in 2020 het veiligste dorp van Noord-Limburg"
Veel meer bewoners van America vinden nu in 2005 dat de onveiligheid en criminaliteit in hun dorp is toegenomen dan gemiddeld in de andere dorpen. Door de vergrijzing en de afname van de jeugd en jongeren zullen bewoners zich in 2020 zeer veilig voelen. Het gevoel van onveiligheid verdwijnt vanzelf.

Werken
Stelling: "De agrarische sector maakt plaats voor de toeristische sector"
De kansen voor de vakantieparken en De Peelbergen worden nog onvoldoende benut. De werkgelegenheid in America moet vooral gezocht worden in de groei van de toeristische sector en niet in de agrarische sector.

Stelling: "Geef vrijkomende agrarische bebouwingen een toeristische bestemming"
In het buitengebied van America dient veel meer geÔnvesteerd te worden in toeristische functie van het gebied door b.v. de aanleg van wandel- en fietspaden, de inrichting van een peelmuseum, meer goedkope verblijfsmogelijkheden in vrijkomende agrarische bebouwingen.

Hebt u andere ideeŽn of bent u het volledig oneens met deze stellingen neem dan in ieder geval deel aan het themagesprek over ďWonen en WerkenĒ op 9 november om 20.00 uur in aan de Brug. Bent u niet in de gelegenheid, dan kunt u ook uw reactie of mening doorgeven per mail of op Reacties.

~~~~~~

"Jong en oud zijn in America"
Themagesprek op 21 november, 20.00 uur in Aan de Brug.

Dit themagesprek voor het Dorpsplan America staat in het teken van voorzieningen en de identiteit van het dorp. Onderstaande stellingen en toekomstscenarioís zijn bedoeld voor het stimuleren van ideeŽn en voorstellen. De dorpsraad nodigt iedere bewoner graag uit voor deelname aan deze dorpsdialoog.

Jongeren
Stelling: "America biedt voor jeugd en jongeren meer dan voldoende"
Het aantal speelvoorzieningen, sportvoorzieningen, jeugdverenigingen en jongerenactiviteiten is in America bovengemiddeld. Voor nagenoeg alle tijdsbestedingen kunnen jeugdigen en jongeren in het eigen dorp terecht. Voor deze groep is met het oog op de toekomst niets meer te wensen over.

Ouderen
Stelling: "De zorg- en dienstverlening voor de allerjongsten en de ouderen moet weer terug naar het dorp"
Hoewel America de beschikking heeft over een woonproject voor ouderen, zijn veel zorgvoorzieningen de afgelopen jaren uit het dorp verdwenen. Het bureau van het kruiswerk is de laatste in deze rij. Om tegemoet te komen aan de wens van de groeiende groep ouderen zullen de zorgvoorzieningen meer naar de ouderen moeten komen in plaats van omgekeerd. In 2020 zal America weer beschikken over een goed aanbod van zorgvoorzieningen in het dorp en een goed openbaar vervoersysteem van trein en bus. Het aantal ook voor senioren geschikte woningen zal in het dorp meer dan verdubbeld zijn en het wozoco Aan de Brug is in 2020 uitgebreid met woningen en servicediensten. Het gemeenschapshuis Aan de Brug is in 2020 omgevormd tot een dorpscentrum voor zorg, welzijn, cultuur, ontmoeting en geluk.

Hebt u andere ideeŽn of bent u het volledig oneens met deze stellingen neem dan in ieder geval deel aan het themagesprek over ĎJong en Oud zijn in Americaí om 20.00 uur in aan de Brug. Bent u niet in de gelegenheid, dan kunt u ook uw reactie of mening doorgeven per mail of op Reacties.

~~~~~~

"Leven & Actief zijn in America"
Themagesprek tijdens Jaarvergadering Dorpsraad America met alle verenigingen
op 14 december, 19.00 uur in Aan de Brug.

Verenigingen
Stelling: ďAlle verenigingen zullen samen moeten werken om het hoofd boven water te kunnen houdenĒ.
Door de steeds strengere eisen die aan verenigingen worden gesteld zullen de kosten gaan stijgen. De landelijke en lokale overheid sturen aan op eigen redzaamheid, de subsidiekranen worden steeds dichter gedraaid. De financiŽle druk neemt toe. Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Laat staan, vrijwilligers die plaats willen nemen in een bestuur.

Identiteit America
Stelling: "Door het rijke muziek- en verenigingsleven, de hechte gemeenschap en het bijzondere aanbod van voorzieningen zijn ďAmericanenĒ de meest trotse dorpsbewoners van Horst aan de Maas"
Is toch zo...

Hebt u andere ideeŽn of bent u het volledig oneens met deze stellingen neem dan in ieder geval deel aan het themagesprek over ĎLeven & Actief zijn in Americaí om 19.00 uur in aan de Brug. Bent u niet in de gelegenheid, dan kunt u ook uw reactie of mening doorgeven per mail of op Reacties.

~~~~~~ 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright © 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: zondag 30 september 2012