Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Welkom in...

Start
Nieuws Archief
America
Fiets-Wandelroutes
Foto's
Dorpsraad
Peelklokje
Verenigingen
Ondernemers
Americanen
Carnaval
Muziek
Links
Gastenboek
Reageren

 

 

~~~~~~
Wooncijfers America
Op uitnodiging van Dorpsraad America kwamen medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas en de woningbouwcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz op donderdag 10 juli naar America om tekst en uitleg te geven over de woonsituatie in ons dorp. Worden er nog (huur)woningen gebouwd in America? En zo ja, waar en wanneer? En zo nee, waarom niet?

De werkgroep Wonen in America startte in februari een eigen woononderzoek in America. Deze werd (nog eens) kort gepresenteerd aan de aanwezige door voorzitter Marco Hesp. Aansluitend ook het cijfermateriaal dat bekend is over de toewijzing van huurwoningen van de laatste jaren. Opvallend is dat er gemiddeld maar 7 woningen per jaar vrij komen (slechts 3 gezinswoningen per jaar). Gemiddeld aantal reacties op een een woning is ruim 100 (123 op gezinswoningen). Een verhouding die vragen oplevert. Ivo van Rees van Wonen Limburg gaf, ook namens woningbouwcorporatie Woonwenz, antwoord. Helaas kan en willen de woningbouwcorporaties niet bij bouwen in America, daar ze niet willen bouwen voor leegstand in de toekomst, dit i.v.m. verwachtte krimp en vergrijzing van de bevolking. Ook de nieuwe inkomensgrens van € 34.678,00 speelt hierbij een rol, minder mensen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Lonneke Peeters van de gemeente (Ruimte) liet de bevolkingsontwikkelingen voor America zien. Het aantal inwoners zal afnemen, tot 2026 zal er nog een lichte toename zijn in het aantal woningen. Daarna zullen deze cijfers allemaal gaan dalen. De gemeente geeft aan dat aan de Lisdodde en aan de Wouterstraat mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. Zij kunnen de woningbouwcorporaties hiertoe niet dwingen. Bouwondernemingen en particulieren kunnen direct aan de slag aan de Lisdodde (vier zijn er nu in ontwikkeling). Ook aan de Wouterstraat kan men beginnen, echter alleen als hier voldoende animo voor is. Dit gebied moet namelijk nog ontwikkeld worden (bestemmingsplan ed).  Als zo'n 6 tot 10 kandidaten zich melden kan een plan gemaakt worden.

Na de bijeenkomst meldde zich direct twee koppels die zich aanmeldde om te gaan bouwen aan de Wouterstraat. Vanuit de woonenquête is bekend dat ook anderen wensen hebben om daar te willen wonen. Zij kunnen zich ook melden bij Marco Hesp, zodat de koppen eens bij elkaar gestoken kunnen worden. Op woensdagavond 3 september (20.00 uur) willen we een eerste bijeenkomst hiervoor organiseren in Aan de Brug. Een positieve ontwikkeling.
Tijdens deze avond werden ook enkele foto's gemaakt door Ellen Jacobs, deze zijn te bekijken via Onedrive.
Ook de presentaties van Dorpsraad America, de Gemeente Horst aan de Maas en de Woningbouwcorporaties zijn hier nogmaals te bekijken.

~~~~~~
Trekking Kermis
loterij
Met 10 zeer tevreden winnaars van de Kermisloterij 2014 werd de Kermis van dit jaar afgesloten.
Ook dit jaar werd er niet bezuinigd op het prijzenpakket, want maar liefst 11 prijzen werden dit jaar uitgereikt. Hoofdprijzen waren o.a. een Nintendo 2DS, een Tablet PC PRO3 en 3 Entreekaartje voor Toverland (aangeboden door de Horeca van Kermis America).
De winnende lotnummers waren: 01480, 02559, 02566, 02672, 03608, 03610, 03667, 03723, 03744, 03877 en 03904.
Annie van Riet had extra veel geluk, zij ging naar huis met twee schitterende prijzen (voor haar kleinkinderen).
Hieronder alle winnaars van dit jaar:

Annie
Annie
Teun
Du nya
Lars
Jennifer
Floor
Peet
Luuk
Anouk
Stan

Nintendo 2DS
Tafeltelescoop
3 Entreekaartje Toverland (Kermis America)
Tablet PC PRO3
Qware Hoofdtelefoon
Goedgevulde Spar Boodschappentas
64-delige Treinenset met station
Zwembad
WK-Smikkelpakket (Notenkraam Janssen)
Fashion Angels Kleurset
5 WK-Zuurstokken (Snoepkraam)

De gemeente Horst aan de Maas, de Kermisexploitanten, Spar van den Beuken, Café Boëms Jeu, Station America OJC Cartouche en Dorpsraad America, die deze loterij mogelijk hebben gemaakt, feliciteren allen prijswinnaars met deze mooie prijzen en hopen dat iedereen volgend jaar ook weer mee doet met deze leuke gratis loterij. Via Onedrive zijn foto's te bekijken van deze loterij die door Lei Smits gemaakt zijn.

Bekijk dit fotoalbum...

~~~~~~
Uitslag Kermis-Kleurplatenwedstrijd
De prijswinnaars van de Kermis-Kleurplatenwedstrijd zijn bekend. De jury, onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad, had 't weer moeilijk hoor.Maar ze zijn er uiteindelijk toch uitgekomen. Want er waren weer vele tekening ingeleverd bij de kermisattracties (in ruil voor een gratis toegangsbewijs). In 6 leeftijdscategorieën werden op woensdagmiddag 9 juli de prijswinnaars bekend gemaakt. Hieronder de uitslag:

0-2 jaar
3-4 jaar
5-6 jaar
7-8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar

Merle Janssen (2)
Ruben Anker (4)
Shanin Meidanwal (5)
Jonna Derix (8)
Sanne Geurts(10)
Joey Peeraer(12)

De prijswinnaars mochten leuke prijsjes in ontvangst nemen. Dit is ook te zien op de foto's die gemaakt werden door Hilske Janssen-Feitsma. Bekijk dit album via Onedrive. Prijswinnaars gefeliciteerd en alle andere kinderen bedankt voor de mooie tekeningen. En alle kermisexploitanten worden bedankt voor hun bijdrage aan deze wedstrijd. Volgend jaar heeft iedereen weer kans om een mooie prijs te winnen, dus....

~~~~~~
Heineken Holland House in America
Op zaterdag 5 juli staat er een groot beeldscherm in de feesttent tijdens de kermis:
NEDERLAND - COSTA RICA
In de kroeg & in de feesttent word deze voetbalwedstrijd uitgezonden!
Uiteraard is het programma aangepast op de wedstrijd.

Proost & DJ Styn knallen vanaf 20:00 uur de tent helemaal plat!
Tent open: 19.30 uur

~~~~~~
Knuffelbeer Festival breidt uit naar 2 dagen
In het laatste weekend van augustus wordt in America de vierde editie van Knuffelbeer Festival gehouden.
Dit jaar zal het festival niet één, maar twee dagen plaatsvinden.

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus zullen een verscheidenheid aan muziekinvloeden, binnen- en buitenlandse bands en dj’s en een creatief aangekleed festivalterrein wederom centraal staan. De opzet van de zaterdageditie zal er in grote lijnen hetzelfde uitzien als voorgaande jaren, met dit jaar een nog gevarieerdere line-up dan voorheen. Ook de zondageditie zal worden gevuld met een breed en verrassend programma. Like de Facebookpagina of houd www.knuffelbeerfestival.nl in de gaten voor meer informatie over de line-up en over de precieze invulling van zondageditie.~~~~~~
Kermis in America
In het eerste zondag van juli is het weer kermis in America, waarbij de gebruikelijke attracties weer worden opgebouwd. Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een kleurwedstrijd. De kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool krijgen de kleurplaat via school. Er liggen ook een aantal de kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens en de kleurplaat kan hieronder gedownload worden. De kleurplaten kunnen op kermismaandag ingeleverd worden bij de rups, de autoscooter en de draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je krijgt dan 1 gratis rit. De prijsuitreiking wordt gehouden op woensdag 9 juli om 16:00 uur, doe je best en win een leuke prijs.

's Woensdagsavonds zal ook weer de Kermisloterij gehouden worden.
Gedurende de kermis ontvangt u daarvoor gratis lootjes bij de meeste kermisexploitanten.
De trekking zal plaatsvinden om 19.30 uur op de kermis.

Tenslotte nog een tip, op www.kermiskorting.nl zijn kortingsbonnen te downloaden, hou die site dus in de gaten.
We wensen iedereen een fijne kermis.

~~~~~~
Kermiskleurplatenwedstrijd 2014
Download de kleurplaat, kleur 'm en lever 'm in bij één van de kermisattracties in ruil voor een gratis kaartje.
En win misschien een mooie prijs op woensdag 9 juli.
Veel succes.

~~~~~~
Verandering in de zorg

T
hemagroep Horst aan de Maas 2020 heeft in samenwerking met Rabobank Horst Venray en de gemeente Horst aan de Maas
een prachtige film gemaakt over "Omgaan met veranderingen in de zorg", wellicht mede door enkele Americaanse hoofdrolspelers...

In de film ziet u hoe mensen uit uw omgeving omgaan met veranderingen in de zorg. Er worden initiatieven in de regio getoond en er wordt ingegaan op het voeren van de eigen regie over het laatste deel van het leven.
Meer informatie vind je op de site van de Rabobank.

 ~~~~~~
Kermis America

~~~~~~
Meer info tijdens Dorpsavond

De Kabroekzaal van Aan de Brug zat vol. De aanwezigen waren nieuwsgierig en de organisatie had er ook zin in. De Dorpsavond op 4 juni over de totstandkoming van het Gezondheidscentrum in America. Het Co-Creatieteam, onder leiding van architect Berit Ann Roos, had haar voorbereidend werk gedaan en deze eerste "plannen" werden gepresenteerd. Daar mocht men nog op "schieten". En dat werd dan ook gedaan. Deze laatste toevoegingen zal de architect met haar team (Jan Arend Mulder en Ludo Groen) meenemen in haar ontwerp. Uiteraard zullen deze ook aan u gepresenteerd gaan worden.

Tijdens deze avond werd Hay Mulders aan het dorp "gepresenteerd" als dorpsondersteuner. Hij zal in dienst van het Gezondheidcentrum gaan fungeren als een laagdrempelige tussenpersoon tussen Americanen, zorgaanbieders, gemeente en/of andere instanties. U verneemt hier later meer over.

Meer informatie is te vinden op www.gezondheidscentrum-america.nl.
Foto's van deze Dorpsavond kun je bekijken via Onedrive, met dank aan Jan Arend Mulder.

~~~~~~
Uitnodiging Dorpsavond

In navolging van de Dorpsmarkt van 18 december wordt woensdag 4 juni om 19.00 u een dorpsavond georganiseerd over de totstandkoming van het GCA. Een volgende stap naar een Gezondheidscentrum in America is om samen met het dorp een ontwerp te maken. We noemen dat Co-Creatie. De afgelopen weken heeft een creatieteam bestaande uit zorgvragers en zorgverleners in workshops gewerkt aan het verkennen van de waarden, activiteiten en sfeer van het toekomstige gebouw.Tijdens de dorpsavond worden de resultaten van de workshops gepresenteerd en wordt aan het dorp gevraagd mee te denken.
Wat mist er volgens jullie in America?
Hoe gaan we om met vergrijzing en toenemende eenzaamheid?
Hoe zorgen we dat zowel ouderen als jongeren in America kunnen blijven wonen?

We zien jullie graag op woensdagavond 4 juni
om 19.00 uur in Aan de Brug!

~~~~~~
Knuffelbeer Festival
In het laatste weekend van augustus wordt in America (LB) de vierde editie van Knuffelbeer Festival gehouden. Een verscheidenheid aan muziekinvloeden, binnen- en buitenlandse bandjes en dj’s en een creatief aangekleed festivalterrein staan uiteraard wederom centraal.

Dit jaar zal het festival worden uitgebreid naar twee dagen: zowel op zaterdag 30 augustus als op zondag 31 augustus zal er voor de nodige muzikale versnaperingen worden gezorgd. Meer informatie over de line-up volgt snel. Noteer zaterdag 30 en zondag 31 augustus dus alvast in je agenda!

~~~~~~
Documentaire op L1

Documentairemaker Louk Voncken van Ummerfilm maakte in het kader van het 100-jarig jubileum van Toneelvereniging De Vrije Spelers de televisiefilm ‘100 jaar Toneelvereniging De Vrije Spelers'. Deze wordt op Tweede Paasdag, maandag 21 april, uitgezonden bij L1 om 17:00, 19:00 en 23:00 uur. De documentaire, die mede tot stand is gekomen door een bijdrage vanuit de dorpsraad, laat o.a. de
100-jarige Tilla Minten, aan het woord. Zij vertelt onder meer hoe het was om toneel te spelen in een katholiek dorp, waar pastoor niet gecharmeerd was van vrouwen op het toneel. De uitzending gemist, bekijk 'm dan alsnog hieronder...

   

~~~~~~
Peuters zingen voor senioren dagopvang

De jongste en oudste Americanen voor even gezellig samen
Op dinsdag 15 april mochten de peuter van peuterspeelzaal “de Notedop”, onderdeel van Kinderopvang Het Nest, zingen in “Aan de Brug” voor de senioren van de dagopvang. Eigenlijk zouden ze dit op 28 januari al gegaan hebben, maar toen stak een ware waterpokkenepidemie de kop op in America. Bijna geen een peutertje is gespaard gebleven. Het zou dan ook onverantwoord zijn geweest. Vandaar dat ze het nog op het allerlaatste moment hebben moeten afzeggen. Maar ondertussen hadden ze wel meer tijd om de liedjes van vroeger goed onder de knie te krijgen en eigen te maken.

Om 10 uur kwamen ze aan in de Smelezaal. Buiten werden ze al opgewacht door fotograaf Marco Hesp. De bewoners en ook andere oudere Americanen zaten al netjes klaar aan tafels met een lekker kopje koffie of thee. Joep Sonnemans deed nog even een kort welkomstwoordje en ook Ria Geurts heeft nog even kort iets gezegd. Daarna zijn ze snel van start gegaan met het zingen. De peuters hebben goed gezongen en het was juist zo fijn dat ook de senioren uit volle borst meezongen. Zo werd er een gezellige sfeer gecreëerd. Voor eventjes waren de jongste en de oudste Americanen met elkaar verenigd onder het mom van gezellig samen liedjes van vroeger zingen. Na verschillende liedjes gezongen te hebben kreeg iedereen een kopje koffie aangeboden en ook aan de peutertjes werd gedacht natuurlijk. Zij kregen een beker ranja met een koekje. Daarna renden ze weer vrolijk rond en zochten jong en oud contact met elkaar.Na de pauze werden er nog verschillende liedjes gezongen en toen was het wel genoeg geweest voor de allerkleinsten. De leidsters kregen een mooi bloemetje aangeboden en ook de peuters werden niet vergeten. Ze kregen een mooi paasmandje aangeboden met iets lekkers erin. Tijdens de dagopvang hebben de senioren heel ijverig deze paasmandjes gekleurd en gevouwen. Daarna deed Joep nog een woordje van dank en ook Ria bedankte iedereen voor het luisteren en het meezingen, de gastvrijheid, maar vooral ook dat het leuk zou zijn om hier een jaarlijkse happening van te maken.

Ria Geurts: "Het idee om voor de senioren van Americanen te zingen ontstond in de peuterspeelzaal toen wij bezig waren met het thema “vroeger en nu”. Plotseling hadden we zoiets van: als we liedjes van vroeger zingen kennen alle opa’s, oma’s, super opa’s en super oma’s deze liedjes ook. Wat zou het dan leuk zijn om al deze oude liedjes eens voor deze mensen te zingen. Zodoende hebben we contact opgenomen met Joep, die daar meteen enthousiast op reageerde. Daarvoor willen we hen dan ook hartelijk danken."


 
Kindcentrum “De Wouter” biedt:
Dagopvang “De Wouter” voor kinderen van 2 - 4 jaar
Peuterspeelzaal “De Notedop” voor kinderen van 2 - 4 jaar
Voorschoolse opvang “De Wouter” voor kinderen van 4 - 13 jaar
Naschoolse opvang “De Wouter” voor kinderen van 4 - 13 jaar
Vakantieopvang “De Wouter” voor kinderen van 4 - 13 jaar.
Kindcentrum De Wouter is 52 weken per jaar geopend.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Kinderopvang het Nest in Grubbenvorst,
Tel. 077-3661955. Binnenlopen mag ook.

Foto's van deze leuke ochtend zijn te bekijken en te downloaden via Onedrive.
Een leuke videocompilatie vind je hieronder.

~~~~~~
Open Dag Golfhorst

Op zaterdag 12 april was de Open Dag op Golfcomplex Golfhorst voor inwoners van America.
Onder het genot van een kop koffie en een lekker stuk vlaai werden de belangstellenden welkom geheten. Het rondje over het golfcomplex was erg interessant en de uitleg was prima. Daarna was er nog gelegenheid om een balletje te meppen richting Zwarte Plakweg. Niet iedereen haalde dit. Er was gelegenheid om kennis te maken met de keuken van De Golfhorst en voor de jeugd was er een springkussen. De deelnemers hebben kunnen genieten van een leuke middag. Golfhorst bedankt !
Hay Mulders maakte een mooie sfeerimpressie
met enkele foto's van deze Open Dag.

~~~~~~
Denkt u aan de collectant?
In de week van 7 t/m 11 april komen de vrijwilligers van de
Gezamenlijke Nationale Collectes America
bij u aan de deur om de collecte-envelop op te halen.
De fondsen hebben uw steun hard nodig!

~~~~~~
Presentatie Wonen in America
Op donderdag 27 maart was de presentatie van de enquêteresultaten van de werkgroep "Wonen in America".
Maar liefst 60 ingevulde enquête waren er ingevuld waaronder 52 woningzoekende op de korte en lange termijn. Er zijn mogelijkheden om te kunnen (blijven) wonen in America. Lukt dit niet alleen, dan is het raadzaam gegroepeerd aan de slag te gaan was het advies aan de woningzoekende die aanwezig waren.

Tijdens deze "woonavond" werden dan ook drie groepen geformeerd. Eén met toekomstige huurders, een groep die wil gaan bouwen aan de Lisdodde en een groep die aan de Wouterstaat wil "Bouwen In Eigen Beheer". Op donderdag 10 maart is een vervolgafspraak gemaakt voor deze twee groepen. Aanvang 19.00 uur in Aan de Brug. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Er werden enkel foto's gemaakt tijdens de presentatie, die te bekijken zijn via Onedrive.
Benieuwd naar de resultaten, bekijk dan de presentatie Wonen in America.
Zoek jij ook nog een woning, vul dan de enquête ook in op www.woneninamerica.nl.

~~~~~~
Boekpresentatie op TV Reindonk
Tijdens de boekpresentatie van De Kracht van America op 17 maart maakte TV Reindonk opnames voor het nieuws programma Focus. Heb u deze aflevering gemist, kijk 'm dan hier via www.reindonk.nl.

~~~~~~
Peeldag 2014
Vermaak en vertier in vervlogen tijden
Op zondag 13 april a.s. kan jong en oud tijdens de jaarlijkse Peeldag weer genieten van het vele moois dat het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg in America te bieden heeft. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er vele activiteiten, zoals demonstraties van oude ambachten, een streekmarkt met diverse standhouders en optredens van muziekgroep Parelmoer, twee echte Brabantse Kletswiever en toneelvereniging de Vrije Spelers. Speciaal voor de jeugd zal de 13-jarige goochelaar Pepijn Stoter zijn opmerkelijke kunsten vertonen.

Het Peelmuseum is dit jaar compleet opnieuw ingericht, zodat de uitgebreide museumcollectie nog meer tot haar recht komt. Nieuw is de filmhoek; in een echte plaggenhut van vroeger wordt doorlopend een film over het leven in de Peel gedraaid. Speciaal thema tijdens de Peeldag is dit jaar het vermaak en vertier in vervlogen tijden. Meer informatie vind je in de flyer Peeldag 2014.

~~~~~~
Geej wilt toch òk bliève woêne in Amèrica?
Onder dat motto heeft werkgroep "Wonen in America" onlangs een enquête gehouden in America. De werkgroep die ontstaan is tijdens de Dorpsmarkt op 18 december wilde eens in kaart brengen wat de woonvraag in America daadwerkelijk is.

Het vermoeden bestaat namelijk dat er best veel mensen een woonruimte zoeken, maar dat zij nog geen passende woning hebben kunnen vinden. Met de cijfermatige gegevens die met deze enquête verzameld zijn is dat inzicht er nu wel, een beetje. Een beetje, want ons vermoeden bestaat dat nog niet iedere woningzoekende de enquête heeft ingevuld. Deze aantallen (geen namen) willen we ook tonen aan de gemeente, woningbouwcorporaties en andere partijen om zo druk uit te oefenen op de markt. Op donderdag 27 maart worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd en tekst en uitleg geven naar de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. Daarbij wil de werkgroep met name ook mensen bij elkaar brengen, woningzoekende mobiliseren. Op dit moment is de kans op reguliere nieuwbouwprojecten in America niet groot. Maar samen moet er toch wat mogelijk zijn…..?

Als jij geïnteresseerd bent kom dan ook op donderdag 27 maart om 19.00 uur naar de grote Kabroekzaal in Aan de Brug. Heb je de enquête nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog, dit kan via Facebook of op www.woneninamerica.nl. Wij hopen vele echte Americanen te mogen begroeten, want.....

“geej wilt toch òk bliève woêne in Amèrica?”

~~~~~~
De kracht van America
Gestimuleerd door huisarts Jan van Dongen begon in 2010 het proces om een Gezondheidscentrum in America (GCA) te realiseren. Vanaf het begin was de bedoeling om de gemeenschap America nauw bij dat proces te betrekken. Daarvoor werd medio 2012 een projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie opgesteld. Alle stappen uit het projectplan zijn inmiddels afgelegd. Het laatste onderdeel van het projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie was, dat we een werkboek zouden maken, waarin we onze ervaringen opschrijven. Het werkboek is nu gereed en werd op maandag 17 maart aangeboden aan de wethouders Birgit op de Laak en Loes Wijnhoven van Horst aan de Maas. De werkgroep Dorpskracht heeft het werkboek kort toegelicht bij monde van Jan Driessen en beide wethouders gaven een eerste reactie geven.

Alle aanwezigen kregen een exemplaar van het werkboek aangeboden. In het werkboek met de titel “De kracht van America” worden de bouwstenen van de afgelopen anderhalf jaar, zoals de dorpscafés, het dorpspanel en het dorpsdagboek besproken. Alle 217 pagina’s met ideeën die via het dorpsdagboek zijn ingeleverd, zijn in het werkboek opgenomen. Leden van het Dorpspanel kunnen een exemplaar van "De Kracht van America" verwachten in hun brievenbus. Bent u ook geïnteresseerd, laat 't ons dan weten. Maar u kunt 'm nu ook digitaal downloaden en bekijken.Tijdens de Dorpsmarkt van 18 december 2013 bleek dat er veel energie in het dorp is om met de ideeën die naar voren zijn gekomen in het dorpsdagboek, aan de slag te gaan. Voor elk van de 6 Kern-thema’s is een werkgroep gevormd. De werkgroep Verbinden heeft al contact met de provincie over de mogelijkheden van een eigen vervoerssysteem. De werkgroep Prettig Wonen heeft al een oproep geplaatst voor mensen die in America op zoek zijn naar een woning. De werkgroep Samen zorgen onderzoekt hoe ze de grote bereidheid die er in America is om elkaar hulp te bieden, kunnen koppelen aan de hulpvraag. Deze werkgroep was tijdens de persconferentie aanwezig en deelde hun ervaringen.

Omroep Reindonk maakte opnames van deze presentatie, dit zal binnenkort uitgezonden worden op hun kanaal. Onze lokale pers, Hay Mulders van Het Peelklokje, maakte uiteraard een aantal mooie foto's. Deze zijn te bekijken in het fotoalbum De Kracht van America.

~~~~~~
Tot ik Vlieg
In mei 2014 is het dan zover. Twaalf voorstellingen "Tot ik Vlieg" in de eigen parochiekerk van America,
die voor 5 weken wordt omgevormd tot een waar toneeldecor.
De uitvoeringen zijn op : 2-3-9-11-16-17-23-24-30-31 mei en 6-7 juni.

"Tot ik Vlieg" is een bewerking van de Zweedse film “As it is in heaven”.
Wil je meer weten over deze grote productie?
Ga dan naar de site van De Vrije Spelers.

De voorverkoop van de voorstelling "Tot ik Vlieg" start op zondag 6 april tijdens de boekpresentatie en eerste overhandiging van het boek "Wij spelen verder". Een 272 bladzijden tellend boek dat gaat over 100 jaar toneel in America en verteld wat toneel voor het dorp betekend en andersom. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in de kerk van America, dan krijgt u ook alvast een voorproefje te zien van de jubileumvoorstelling "Tot ik Vlieg".

~~~~~~
Jaarverslag Dorpsraad 2013
Tijdens de dorpsraadvergadering van woensdag 12 februari in Aan De Brug
presenteerde voorzitter Marco Hesp het jaarverslag van Dorpsraad America 2013.
Een mooie terugblik op 2013, maar ook een kleine vooruitblik op 2014.
Bekijk ook de
Presentatie Verslag Dorpsraad 2013

~~~~~~

Foto's
Heeft u ook leuke foto's voor op deze site?
Meld dit dan bij webmaster@americaweb.nl of doe dit via de pagina Uploaden.

~~~~~~

 Download nu het Activiteitenoverzicht van America.

~~~~~~Nieuws Archief

Naar boven

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright © 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: zondag 26 januari 2014