Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Nieuws 2013

Start
Terug

 

 

~~~~~~

~~~~~~
Brug en kunstwerk CEZP geplaatst

Maandag 30 december was de dag dat een brug werd geslagen tussen Kronenberg en America.
Onder aanvoering van voorman Jan van der Vight van de Stichting Cultureel Ergoed Zwarte Plak (CEZP), een samenwerking tussen o.a. de GroenGroep Sevenum, Stichting Knopen Lopen, Dorpsraad America en Fanclub Rowwen Hèze, zette de werkgroep vandaag na anderhalf jaar voorbereiding de schop in de grond.

Als eerste werd de
verbindingsbrug tussen Kronenberg en America geplaatst aan de achterzijde van De Zuringspeel/De Golfhorst, zodat Stichting Knopen Lopen de route over het hoogste punt van de regio kan voltooien. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Door de enorme regenval van de laatste dagen had de kraan die de brug op de goede plaats zou moeten leggen moeite om op de plaats van bestemming te komen, maar met wat hulp lukte dit gelukkig wel. De brug ligt aan de achterzijde van De Zuringspeel / De Golfhorst ter hoogte van mestverwerkingsbedrijf Scarabe. Trots werd de plaatsing gevierd door de aanwezigen en werd de hand geschud tussen op de grens van de oude gemeente Sevenum en Horst.Na de koffiepauze in het restaurant van De Golfhorst werd aan het tweede deel van het progamma begonnen, het plaatsen van het kunstwerk (gefinancierd met prioriteitsgelden van Dorpsraad America) op het hoogste punt van deze regio. Op zo'n 25 meter hoogte boven het maaiveld (56 meter boven NAP) plaatste kunstenaar Ruud van der Beele uit Arcen zijn "offertafel / altaar" van cortenstaal en koper. Op de offertafel is een schaakbord afgebeeld, hetgeen het schaakspel tussen mens en natuur symbolisch…..
"Wie is aan zet?  Speelt de mens tegen de natuur of juist met de natuur?"

Op de offertafel staat een schaal; het is de bedoeling dat deze volloopt met regenwater en dan overloopt. Het zich verspreidende water zal sporen achterlaten op de tafel en op de poten….. onvoorspelbaar, hetgeen symboliek staat voor de sporen, die wij als mens achterlaten in de natuur. Te beginnen onder de eigen voeten op afvalberg De Zuringspeel en het kunstwerk dat erop staat. Je ziet daarnaast ook de sporen als je kijkt naar de omgeving, dichtbij en veraf….. de kerktorens uit de omringende dorpen, de Innovatoren op het voormalige Floriadeterrein, de windmolens in Duitsland..… overal zijn onze sporen terug te vinden..… welke sporen zijn er nog meer te zien..… de offertafel staat er om mensen bewust te maken van en na te laten denken over die sporen die ze achterlaten in de natuur….. áls zij ze willen zien!

Van het plaatsen van de brug en het kunstwerk zijn uiteraard ook foto's gemaakt, deze zijn te bekijken via Skydrive.
Via www.inhorst.nl en/of www.reindonk.nl zijn nog meer foto's te bekijken.~~~~~~
Projecten CEZP krijgen vorm
Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar worden de eerste resultaten van de drie projecten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) eindelijk zichtbaar. Op maandag 30 december a.s. zal om 10.00 uur de brug gelegd worden, die de wandelroutes van de Stichting Knopen Lopen verbindt met het wandelpad naar het hoogste punt uit de omgeving: het uitzichtpunt Zuringspeel bij de Golfhorst in America.

Op dit uitzichtpunt, van waaruit bij helder weer zelfs de windmolens in Duitsland zichtbaar zijn, wordt tevens het door kunstenaar Ruud van der Beele ontworpen kunstwerk geplaatst. Voor het Stichtingsbestuur een heuglijk moment omdat de gedane inspanningen nu eindelijk het eerste tastbare resultaat opleveren. Al geruime tijd is de Stichting bezig met de aanloop naar het realiseren van een landmark (de Kamiël van de Piël), de brug die verdere verbinding mogelijk maakt tussen de wandelroutes van de Stichting Knopen Lopen en tevens toegankelijk is voor rolstoelen en scootmobielen, het realiseren van een kunstwerk op het uitzichtpunt De Zuringspeel, de heuveltop van de voormalige stortplaats in America, en last but nog least de realisatie van het monument ‘De Legende van Rowwen (Christiaan) Hèze’, ter ere van de historische dorpsfiguur. Een traject dat tot nu toe grotendeels bestond uit brainstormen, projecten concretiseren, fondsen werven, vergunningen aanvragen, informatie halen en brengen en planningen maken.

En dan nu de realisatie van de brug… een prachtig, indrukwekkend exemplaar van staal en hout,
een ware verbinder en op zichzelf al de moeite van het bekijken waard.

~~~~~~

Facebookpagina Gezondheidcentrum
Tijdens de Dorpsmarkt van 18 december werd de Facebookpagina van Gezondheidcentrum America officieel geopend.
Beheerder Hay Mulders toonde vol trots de pagina aan de aanwezige en nodigde alle uit deze site ook te liken.
En ook u mag dit gerust doen op www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica!

~~~~~~
Succesvolle Dorpsmarkt
De Dorpsmarkt van 18 december, de bijeenkomst waarin o.a. de resultaten vanuit de Dorpsdagboeken werden gepresenteerd, kan als zeer succesvol betiteld worden. Zo'n 70 aanwezigen waren getuigen van de resultaten. Zo'n 220 verhalen, wensen, dromen, tekeningen, foto's en gedichten werden er genoteerd in de 20 Dorpsdagboeken die in het voorjaar door America circuleerden.

Alle pagina's zijn verwerkt door de Werkgroep Zorgkracht, De Kracht van America (Dorpsraad America, Gezondheidscentrum America en Synthese). Met name Marly Engels en Ruud Baltussen hebben hier menig uurtje ingestoken. De bevindingen konden in 6 thema's samengevat worden, namelijk: Samen zorgen, Ontmoeten, Verbindingen, Prettig wonen, Brood op de plank en Opgroeien. Alles samengevat in America dat stiët, want bovenal staat dat we al heel trots mogen zijn op wat we al hebben, hier in America.Na de presentatie van Marly over de Dorpsdagboeken werd er een update gedaan over de stand van zaken met betrekking tot het Gezondheidscentrum door dr. Jan van Dongen, vertelde Stijn Jacobs van Stichting Evenementen en Activiteiten America over hun betrokkenheid bij het dorp en vertelden Peter Jacobs wat de gemeente kan betekenen voor de ontwikkelingen in America.

Daarna verzocht Ben van Essen, voorzitter van de werkgroep, alle aanwezigen mee te praten in groepjes per thema over de resultaten. Dit met als doel nu ook spijkers met koppen te gaan slaan en America verder in beweging te krijgen. En gelukkig is dit ook gelukt. Bij de diverse thema's hebben groepjes van mensen aangegeven zich in te willen zetten voor een van de onderwerpen. Hierbij kunnen zij alle steun gebruiken en zij hopen dan ook dat meerdere Americanen zich aan willen sluiten ter zijner tijd. U verneemt hier later vast meer over. Al met al was het weer een inspirerende avond waar hoop uit geput mag en kan worden voor de toekomst van America.

Als ook de gegevens van de Dorpsmarkt verwerkt zijn, zullen deze op deze site aan u gepresenteerd worden.
Tijdens deze avond werden ook diverse foto's gemaakt welke te bekijken zijn via Skydrive.

~~~~~~
Bent u er ook?
Dorpsmarkt in Aan de Brug
18 december, 19.30 uur.
Nieuwsgierig geworden naar de dorpsdagboeken?

Grote tevredenheid is er onder de bewoners van America. Tevredenheid over wat er allemaal aanwezig is. Winkels, verenigingen, activiteiten maar…
Er is ook bezorgdheid of dit zo zal blijven.

Daarlangs zijn er veel wensen, ideeën en verlangens neergeschreven in de dorpsdagboeken die enkele maanden gelden in het dorp rondgingen.
Een ding is zeker, we zullen zelf het initiatief moeten nemen om dingen te behouden of nieuw te realiseren, vanzelf gaat dit niet.
Zeker nu de gemeente, de provincie en de overheid minder geld kunnen besteden aan algemene voorzieningen zoals accommodaties, sportvelden enz.
De werkgroep dorpskracht (gezondheidscentrum en dorpsraad) nodigen jullie van harte uit om daarover met elkaar verdere stappen te zetten die deze wensen en ideeën helpen te realiseren.

Daarnaast wil de werkgroep jullie informeren over wat er is neergeschreven in de dorpsdagboeken en over de stand van zaken wat betreft de bouw van het gezondheidscentrum. Het programma is zo in elkaar gestoken dat iedereen de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken en vooral te DOEN. Er is al veel gedacht; nu is het tijd voor actie! De koffie staat klaar. Jij komt toch ook?
Werkgroep dorpskracht

~~~~~~
Wie worden onze buren?
Bouwen en wonen vanaf € 127.500,00 is mogelijk in America. Ideaal voor starters, senioren of eensgezinshuishouden!!!
Maar ook een seniorenwoning vanaf € 190.000 behoort tot de mogelijkheden of een vrijstaande woning vanaf 247.500. U heeft nog de keuze.

We zijn nu naarstig op zoek naar een stel als buren voor in deze tweekapper.
Prijsindicatie vanaf € 170.000. Meer info:
info@b-en-b.nl of op 0478-546621

~~~~~~
   
Hij is er hoor,
Sinterklaas is in America!
Afgesproken was dat de Sint naar Het Beukenhofje zou komen met zijn pieten om de nieuwe fietsroute door America eens te bekijken, de Pietsroute. Maar de pieten waren de Sint uit het oog verloren, want zij kwamen alleen America binnengefietst vanaf de Wouterstraat. De hoofdpiet was goed aan het zoeken, maar pas toen alle kinderen hard meezongen met Fanfare St. Caecilia kwam de Sint pas aan. Hij kwam vanuit de Putweg en hij zat lekker in een zijspanmotor. Stoer en relaxed!

Na een kort welkomstwoordje was de Sint wel benieuwd naar de Pietsroute, hoe gaat die en waar gaat die naar toe? Dus allemaal achter de Sint aan. Eindbestemming was De Bondszaal. Iedere groep had een eigen liedje en dansje ingestudeerd voor de Sint. De pieten deden vrolijk mee, het was een gezellige boel. na afloop kreeg iedereen ook nog een cadeautje mee en de laatste pepernoten werden ook uitgedeeld. De kinderen van groep 7 en 8 mochten trouwens meedoen met Piet's Peperbingo in OJC Cartouche, de soos. Daar werd het dus ook een gezellig feestje. Foto's van de intocht kun je bekijken en downloaden via Skydrive.
   Bekijk nu ook de foto's van het Intochtcomite Sinterklaas met dank aan Wendy Derix.  ~~~~~~
Hij komt, hij komt...
Ben jij er ook bij op zondag 17 november, om 13.45 uur in Het Beukenhofje?
Aansluitend lopen we naar de Bondszaal achter De Sint en zijn pieten.
Spannend, maar leuk!


 

~~~~~~
Plannen Zwarte Plak bekend
Op vrijdag 8 november presenteerde Stichting Cultureel Ergoed Zwarte Plak (CEZP) haar plannen in Golfcomplex De Golfhorst.
CEPZ is ontstaan uit een samenwerking tussen o.a. de GroenGroep Sevenum, Stichting Knopen Lopen, Dorpsraad America en Fanclub Rowwen Hèze. Zij  houdt zich bezig met de realisatie van een drietal projecten in het kader van aanleg en onderhoud van cultureel erfgoed in het gebied De Zwarte Plak op de grens America-Kronenberg-Evertsoord, namelijk:
- De Kamiël van de Piël
- Uitzichtpunt en brug Zuringspeel
- De legende van Rowwen (Christiaan) Hèze

Jan Philipsen heeft zich opgeworpen tot voorzitter van deze stichting en hij deed de plannen uit de doeken nadat iedereen van harte welkom geheten werd door Golfhorsteigenaar Eric van den Munckhof en wethouder Paul Driessen. De presentatie kun je nu hier downloaden. Frans en Henk van het Muzikaal Verteltheater hadden een leuk intermezzo voor de gasten in petto. En na afloop konden de plannen van dicht bij bekeken worden op presentatieborden. Ook waren er maquettes van de kunstwerken te bewonderen en liet Jos Schatorjé, directeur van het Limburgs Museum, enkele historisch vondsten zien aan de geïnteresseerden. Dagblad De Limburger was uiteraard ook van de partij, Leon Janssen schreef er een mooi stukje over.

Tijdens de presentatieavond werden ook een aantal foto's gemaakt die te bekijken zijn via Skydrive.
Wil je meer informatie of foto's zien, kijk dan op de Facebookpagina van CEPZ.

~~~~~~
Lampionwedstrijd Sint Maarten
Op 11 november werd Sint Maarten herdacht. En net als andere jaren hadden vele kinderen uit America prachtige lampions gemaakt om daarmee langs de deuren te gaan en om uiteraard mee te doen aan de lampionnenwedstrijd bij de blokhut van Jong Nederland in America. De deskundige jury, Jeugdprins Luc Peeters en Meester Sjoerd Wijnhoven, had het er dan ook dit jaar erg moeilijk mee om de allermooiste er uit te kiezen, want niet iedereen kan winnen natuurlijk. Op de foto staan de prijswinnaars van dit jaar. Via www.jnamerica.nl kun je trouwens nog meer foto’s vinden van Sint Maarten en de volledige uitslag van de Lampionnenwedstrijd. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun deelname. We hebben weer heel veel mooie lampionnen gezien.

~~~~~~
Sintermerte
Op maandag 11 november organiseert Jong Nederland America weer het jaarlijkse Sint Maartenfeest met fakkelwedstrijd voor alle kinderen uit America. Bij dit feest hoort natuurlijk ook de optocht naar de troshoop aan de Slikweg, waar het traditionele Sint Maartenspel wordt opgevoerd en het vuur wordt ontstoken onder het genot van een heerlijk kommetje erwtensoep. Iedereen is uiteraard van harte welkom!

Het Programma:
17.30 t/m 18.15 uur: Rondgang langs de deuren
18.15 uur: Fakkelwedstrijd voor de kids bij Blokhut “Ôs Thoês”
Daarna: Fakkeltocht vanaf Blokhut “Ôs Thoês”
Aansluitend: Sint Maartenspel en het ontsteken van het Sint Maartensvuur

~~~~~~
Gesnoeid in De Schaak
In 2012 is er een beginnetje gemaakt met het snoeien van het heideveld nabij de Slikweg in De Schadijkse Bossen. Op zaterdag 19 oktober gingen 36 jeugdleden en 10 vrijwilligers van Jong Nederland America verder met deze klus.De boswachters van Staatsbosbeheer zijn weer zeer tevreden met de werkzaamheden die de Jong Nederlanders verricht hebben op het heideveld. De laatste jaren waren er namelijk heel wat berken- en dennenbomen aan het groeien waardoor het heidegebied daar dreigt te verdwijnen. Ook de Amerikaanse Vogelkers rukt hier op en dit mag natuurlijk niet gebeuren. Eén van de wandelpaadje was bijna helemaal dichtgegroeid. Dit is nu weer helemaal toegankelijk gemaakt.

Ook dit jaar gingen deze werkzaamheden weer onder deskundige begeleiding van een medewerker van de Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg). Jos Ramaekers legde alles duidelijk uit, want veiligheid staat boven alles natuurlijk. En nadat er groepjes gemaakt waren ging iedereen meteen aan de slag met hand- en beugelzagen en snoeischaren. Vol enthousiasme ging men te werk. Een groot aantal leden hebben al eens eerder mee gedaan met snoeiwerkzaamheden en dat kon je ook wel zien. De andere hadden ’t al snel genoeg door. “Ruig man”, hoorde je ze al snel genoeg roepen.”

Na drie uurtjes hard werken waren bomen en struikjes op een gebied van zo’n 30 are om. Het snoeiafval werd allemaal netjes opgestapeld in zogenaamde schuthopen, ook wel dierenhotels genoemd. Het heidegebied is hier erg mee geholpen, de dieren in De Schaak trouwens ook, want zij kunnen hier heel goed nestjes in bouwen of in schuilen voor roofdieren. Dat verdiende wel een heerlijke kop chocomel met slagroom en een broodje frikandel uiteraard. En als dank kreeg iedereen ook nog eens een zakje chips mee naar huis. Iedereen was dus tevreden. Foto’s van deze actieve en leuke dag zijn te bekijken en te downloaden op Skydrive.

~~~~~~
Sinterklaaskleurplaat
Op 17 November aanstaande zal Sinterklaas aankomen in America. Het Intocht-comité wil graag aan de kinderen vragen om een mooie kleurplaat te maken, zodat de Sint van alle ingeleverde tekeningen per groep de mooiste / leukste kan uitkiezen. Deelname is mogelijk voor alle kinderen uit America die op de basisschool (groep 1 tot en met groep 6) zitten. De leerlingen van basisschool De Wouter krijgen de kleurplaat op school uitgereikt, de kinderen die buiten America naar school gaan willen we de mogelijkheid bieden om de kleurplaat zelf te downloaden. Inleveren kan, in de week voor 17 november, bij de brievenbus van basisschool De Wouter. Uiterste inleverdatum van de kleurplaat is vrijdag 15 november 12:00uur, maak er maar wat moois van!!!

Download deze kleurplaat en print 'm uit...

~~~~~~
Wat een Jubileumdag
Het begon allemaal met een Grote Vossenjacht in het centrum van America. Maar liefst 14 “vossen” hadden zich op verschillende locaties verstopt in het dorp. Zo zat er bijvoorbeeld een verstrooide bakker bij Bakkerij Ummenthun. Als de kinderen ‘m konden vangen dan mochten zij cakejes gaan versieren, achter in de patisserie. Had men het konijn gevonden op het Turfstèkersplein, dan mocht men een zo hoog mogelijke toren bouwen van Jengablokken. Erg leuk allemaal. Op het einde van de middag werd de Grote Vossenjacht afgesloten met een ballonnenwedstrijd. Iedereen had z’n naam ingevuld op het ballonkaartje. Nu is het afwachten welke ballon het verste weg zal vliegen. Over een paar weken zullen we de uitslag hiervan bekend gaan maken. Spannend.

Om 18.15 uur verzamelden de leden Jong Nederland America zich bij Blokhut Ôs Thoês, want daar stond fotograaf Hans Seweuster klaar om een grote groepsfoto te maken. Na een mooi woordje van voorzitster Els de Groot-Klomp en het uitreiken van een leuk cadeautje aan de leden en leiders van de club ging de receptie van start. Vele handjes werden gedrukt, de felicitaties voor het 60-jarig jubileum waren hartverwarmend. Een reünie van oud leden ontstond vanzelf en met name in de tentoonstellingsruimte werden vele verhalen van vroeger weer opgehaald. In de tot feestzaal omgetoverde sportruimte van de blokhut ging het feestje vervolgens verder. DJ Gurde en Elvis imitator Clint Reijnders wisten voor een geweldig sfeertje te zorgen tijdens de aansluitende feestavond. De avond vloog voorbij. Nu kunnen we weer uitkijken naar het volgende jubileum dat de jeugdvereniging wil bereiken.  Jong Nederland America wil bij deze iedereen hartelijk danken voor de vele felicitatie die zij in ontvangst mocht nemen.
Foto’s van deze Jubileumdag zijn te bekijken via www.jnamerica.nl.

~~~~~~
Burendag Zouavenstraat
Op zaterdag 21 september was het Nationale Burendag. Bewoners van de Zouavenstraat grepen dit initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds aan om er ook in hun straat een gezellig feestje van te maken. Het doel was onder andere om kennis te maken met elkaar, vooral ook met de nieuwe bewoners. Dit is zeker gelukt. Enkele foto's van dit straatfeest zijn te bekijken en te downloaden via Skydrive.

~~~~~~
Jubileumdag JNA
Zaterdag 5 oktober

60 jaar
In 1953 begonnen met de Verkenners (jongens) onder de naam “Sint Jozefsgilde” en vanaf 1971 samengegaan met de Wandelvereniging (meisjes), bestaat Jong Nederland America dit jaar 60 jaar. Dus tijd voor een feestje.

Grote Vossenjacht
De Jubileumdag, zaterdag 5 oktober, beginnen we in het dorp met een Grote Vossenjacht voor alle kinderen (vanaf 5 jaar) van America. Wie vindt alle “Vossen” en kan alle opdrachten goed uitvoeren? Inschrijven vanaf 12.30 uur bij de kiosk op het kerkplein. De prijsuitreiking zal rond 15.45 uur zijn. Deze middag is uiteraard gratis.

Receptie/Reünie/Feestavond
Om 19.30 uur zal de receptie plaatsvinden in de feestelijk versierde Blokhut Ôs Thoês. Daar is ook een ruimte ingericht met relikwieën uit het verleden. Een ideale gelegenheid voor een reünie dus. Vanaf 21.00 uur gaan de voetjes van de vloer, want DJ Gurde en een speciale topartiest uit de regio zullen voor een gezellige feestavond gaan zorgen. Daar wil jij toch ook bij zijn?

Relikwieën
Heeft u nog oude foto of dia’s, een oud tenue, vaantjes, lidmaatschapskaart of andere leuke aandenkens van uw tijd bij Jong Nederland America, neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717. Wij zijn hier zeer geïnteresseerd in. Alvast bedankt en tot ziens, tot zaterdag 5 oktober!

~~~~~~
Door de jaren heen in Dorpszeskamp van America
Een nieuwe Zeskampkampioen
De 6e editie van De Grote Dorpszeskamp in America heeft een nieuwe winnaar opgeleverd. De Ontspoorden, een team van Café Station America, was erop gebrand de Station America Wisselbeker mee naar hun stamkroeg te brengen. Met een half puntje verschil op de nummer twee lukte dit dus maar net.

Nadat vijf keer de Zeskampwisselbeker naar team Half Um van de familie Sikes was gegaan werd het eens tijd voor een ander plekkie van deze beker, bedachten ze zich zo op zaterdagavond in het station. Stationchef Frank had deze droom al vaker voorbij zien komen, maar tot op heden was ’t nog niet gelukt. Er zou een goed team op moeten staan vanuit zijn café, maar wie zouden dit klusje toch moeten klaren. Jos Klomp, Ger Wijnands, Jimmy van Ninhuijs, Peter Sanders, Ivon Frissen en Jenny Geomini beloofden ’t Frank te gaan regelen. Zo gezegd, zo gedaan.

De zondag begon met het presenteren van de team met hun zelfgemaakte jokers. De deskundige jury kon dus al meteen aan de slag, maar het echte werk moest dus nog gaan beginnen. Want zes Zeskampspellen en een Rode Draad Spel, in het thema van dit jubileumjaar “Door de jaren heen”, lagen te wachten op de deelnemers, namelijk: De Prehistorie, De Romeinse Tijd, De Middeleeuwen, De Gouden Eeuw, Het Wilde Westen, Wereldoorlog I en II en De Flower Power.

Op zaterdag hadden alle kinderen van America al voor het nodige spetterwerk gezorgd met deze spellen, dus dat beloofde ook veel spektakel voor de zondag bij blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America.

Alle deelnemers deden hun uiterste best op sportief gebied. Met spelelementen als kracht, snelheid, slimmigheid, souplesse, inzicht, moed, inzet, tactiek, techniek en creativiteit kon men strijden om mooie prijzen, maar vooral dus ook om de eer. De coaches van de teams hadden het dan ook niet makkelijk om de beste teamopstelling te maken en om de juiste tactiek te kiezen. Uiteindelijk wisten “De Ontspoorden” dus te winnen. Een geweldige prestatie. Proficiat! Over twee jaar zullen zij hun Wisselbeker weer ter beschikking moeten stellen aan de organisatie en zullen zij uitgedaagd gaan worden tijdens een nieuwe Grote Dorpszeskamp van America. Hieronder de volledige uitslag:

1. De Ontspoorden
2. VC Altied Dorst
3. Beauty's & the Nerds
4. Team Amerika
5. Half Um
6. OJC Cartouche
7. FC De Kampioenen
8. The Six Floating Turtles

Foto’s van de Jeugd- en Grote Dorpszeskamp zijn te bekijken
en te downloaden via www.jnamerica.nl.


De Ontspoorden

~~~~~~
Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 2013

Iedere twee jaar staat De Grote Dorpszeskamp op de kalender van America. Dit jaar vindt ie plaats op zondagmiddag 18 augustus 2013. Samengestelde teams uit America strijden dan om de prachtigste prijzen, de Station America Wisselbeker en zeker ook om de eer. Wie mag zich Zeskampkampioen 2013 noemen? Ook dit jaar zal het een spektakel op het sportveld bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America gaan worden. Zes typische Zeskampspellen en een verrassend Rode Draadspel zullen klaarstaan voor de deelnemers en de toeschouwers. Omdat de jeugdvereniging dit jaar haar 60 jarige jubileum viert is gekozen voor het thema “Door de jaren heen”.

Teams
Teams die deel willen nemen aan De Grote Dorpszeskamp 2013 moeten uit minimaal 6 deelnemers bestaan waarvan minimaal 2 dames. De minimale leeftijd is 12 jaar, een maximale leeftijd kennen we niet. Dit mag zijn vanuit een vereniging, een straat of buurt of een vriendengroep. Dat maakt niet uit. Op www.jnamerica.nl/zeskamp is meer informatie te vinden of kan men contact opnemen met Marco Hesp, 06-51554717.

Bezoekers
De deelnemers kunnen natuurlijk nooit optimaal presteren als ze niet aangemoedigd worden. U bent daarom ook van harte uitgenodigd op zondag 18 augustus. De Grote Dorpszeskamp begint om klokslag 13.15 uur en is gratis te bezoeken. U zult zich niet vervelen, want spektakel is gegarandeerd.

Jeugdzeskamp
Voorafgaand aan de Grote Dorpszeskamp vindt op zaterdagmiddag 17 augustus de Jeugdzeskamp plaats. Dan staan alle zeskampspellen klaar voor de kinderen tot en met 12 jaar (basisschool) van America. En ook dan wordt er flink gestreden om de leukste prijzen. Maar het is sowieso al erg leuk om gewoon mee te doen en dat wordt nog leuker als zij aangemoedigd worden. Deze middag begint om 13.00 uur en is natuurlijk gratis. Het is wel aan te bevelen de zwembroek aan te trekken en een handdoek mee te nemen…~~~~~~
Groeten uit Duitsland
Het is hier fantastisch! Dat kunnen wij zeggen vanuit een zonnig Heringhausen aan de Diemelsee in het Duitse Sauerland. En wij, zijn de leden van Jong Nederland America . Wij zijn hier op Jubileumkamp, omdat wij dit jaar ons 60 jarig bestaan vieren. Is dat niet vet? Hier is het prachtig mooi, we doen leuke en stoere activiteiten en het is ook nog erg gezellig. We willen eigenlijk nog niet naar huis, maar…..
Op www.jnamerica.nl zijn foto's en filmpjes te zien vanuit Duitsland.

~~~~~~
Knuffelbeer Festival

Na twee geslaagde edities van het eendaagse festival Knuffelbeer, vindt het festival wederom plaats op het vertrouwde terrein Hoebertweg 4b te America. Op Knuffelbeer spelen negen bands met uiteenlopende muziekstijlen, van rauwe bluesrock, electro-rock en garagerock tot aan ska en popmuziek.
Het festijn zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 31 augustus, de poorten zullen dan om 14:00 uur worden geopend. Kaarten zijn te koop bij IJssalon Passi te Horst en café Station America. De kosten voor een ticket bedragen in de voorverkoop slechts € 5,- en aan de dagkassa € 7,50. Er zijn een beperkt aantal dagkaarten beschikbaar, dus wees op tijd!
Line up:

The Applejacks
Dearworld
Texas Radio
Goeiemiddag!
The John Henry Orchestra
Sunday Zombies & the Brain
She’s got legs
The Mothmen
Marloes Nogarede

Meer informatie is te vinden op www.knuffelbeerfestival.nl
en op www.facebook.com/knuffelbeerfestival


Promo 2013

~~~~~~

~~~~~~
Trekking Kermis
loterij
Met 6 tevreden winnaars werd de Kermisloterij 2013 afgesloten.
Ook dit jaar werd er niet bezuinigd op het prijzenpakket. Hoofdprijs was bijvoorbeeld een XBox 360.
De winnende lotnummers waren: 196103, 196186, 193885, 197134, 197180 en 195346.
Hieronder de winnaars van dit jaar:

Lynn Schurink
Ilse Pouwels
Len Peeters
Siem vd Homberg
Hilde van Herpen
Kris Janssen

Smikkelpakket van de notenkraam
CD/Radio/Alarm Clock
Digitale fotolijst met klok en thermometer
iPulse Dockingstation
Goedgevulde Spar Boodschappentas
Microsoft  XBox 360 (250 GB)

De gemeente Horst aan de Maas, de Kermisexploitanten, Spar van den Beuken en Dorpsraad America, die deze loterij mogelijk hebben gemaakt, feliciteren allen prijswinnaars met deze mooie prijzen en hopen dat iedereen volgend jaar ook weer mee doet met deze leuke gratis loterij. Via Skydrive zijn foto's te bekijken van deze loterij die door Marion Hesp-Colbers gemaakt zijn.

~~~~~~
Uitslag Kermis-Kleurplatenwedstrijd
De prijswinnaars van de Kermis-Kleurplatenwedstrijd zijn bekend. De jury, onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad, heeft weer peentjes zitten te zweten, maar ze zijn er uiteindelijk toch uitgekomen. Want er waren weer vele tekening ingeleverd bij de kermisattracties (in ruil voor een gratis toegangsbewijs). In 6 leeftijdscategorieën werden op woensdagmiddag 10 juli de prijswinnaars bekend gemaakt door Marco Hesp. Hieronder de uitslag:

0-2 jaar
3-4 jaar
5-6 jaar
7-8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar

Dewi Logtens
Bowdy van Deijnen
Joris van Oyen
Janny Cuppen
Jim Teegelbeckers
Yvon Nelissen

De prijswinnaars mochten leuke prijsjes in ontvangst nemen, Dewi werd zelfs "slapend rijk". Dit is ook te zien op de foto's die gemaakt werden door Frank Steeghs. Bekijk dit album via Skydrive. Prijswinnaars gefeliciteerd, alle andere kinderen bedankt voor de mooie tekeningen, volgend jaar heeft iedereen weer kans om een mooie prijs te winnen. En alle kermisexploitanten worden bedankt voor hun bijdrage aan deze wedstrijd.

~~~~~~
Kermis in America
Op de eerste zondag van juli begint traditioneel de Kermis van America. Deze zal duren tot en met woensdag.
Dit jaar hebben we 't echt getroffen met het weer, echt kermisweer. Zomerse temperaturen van boven de 25°. Heerlijk voor de kids, de exploitanten en de horeca uiteraard. En ook dit jaar organiseert Dorpsraad America i.s.m. de kermisexploitanten en de gemeente een Kermiskleurplatenwedstrijd en een Kermisloterij. Alle kinderen van America mogen de Kermiskleurplaat weer inleveren bij de attracties in ruil voor een gratis toegangsbewijs. De prijsuitreiking vindt woensdag 10 juli plaats om 16.00 uur bij de rups. 's Avonds om 19.30 uur vindt de trekking plaats van de Kermisloterij, met wederom prachtige prijzen. Loten krijg je gratis bij aankoop bij de exploitanten. Enkele foto's van Kermiszondag zijn te bekijken via Skydrive.

~~~~~~
Kermiskorting
Via www.kermiskorting.nl zijn ook dit jaar weer leuke kortingen te verkrijgen.
Ook weer even de moeite om deze te bekijken.

~~~~~~
Koninklijke Onthulling
Onlangs kregen de kinderen van Basisschool De Wouter een brief toegestuurd van zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander. Hij gaf hierin aan erg blij te zijn met de superprestaties die iedereen geleverd had tijdens de Koningsspelen op 26 april. Hiervoor wilde hij, samen met zijn echtgenote en onze Koningin Maxima, De Wouter een cadeau aanbieden. De planning was dat zij dit zelf kwamen doen, echter helaas hadden zij op eens andere verplichtingen. Gelukkig wist Marco Hesp van de dorpsraad er ook van, want die was ook door het Koninklijke paar ingelicht. Hij moest namelijk voor wat voorbereidende werkzaamheden zorgen.

Om klokslag 11.45 uur was iedereen op het schoolplein. Directeur Ruud heette alle aanwezige een hartelijk welkom en benoemde Vince van de Sterren tijdelijk tot Koning Willem Alexander. De schoolverlaters (groep 8) mochten meehelpen met het onthullen van het cadeau. Toen de koning met alle aanwezige afgeteld hadden van tien tot nul werd het doek gelift. Een prachtig nieuwe putdeksel, met een portret van het Koninklijk Paar met een gouden kroon, kwam tevoorschijn. Een mooie blijvende herinnering aan de Koningsspelen 2013.

Zo'n putdeksel er in leggen is geen gemakkelijk klusje. Maar daar waren professionals voor ingeschakeld. Mark van Rengs, van Van Rengs Bestratingen, had deze samen met zijn collega Ralf er graag in gelegd. Iedereen kreeg op het einde zelfs nog een mooie pen van hem. Bedankt Mark!
Chantal Versleijen maakte enkele mooie foto's die zijn nu te bekijken in dit fotoalbum.

~~~~~~
Kermiskleurplatenwedstrijd 2013
Download de kleurplaat, kleur 'm en lever 'm in bij één van de kermisattracties in ruil voor een gratis kaartje.
En win misschien een mooie prijs op woensdag 10 juli.
Veel succes.


~~~~~~
Jeugd- en Grote Dorpszeskamp 2013
Op 17 en 18 augustus is het weer een Zeskampweekend.
Op zaterdag mag de basisschooljeugd hun beste beentje voor zetten vanaf 13.00 uur.
Op zondag mogen de "grote kinderen" (van 13 t/m 99 jaar) strijden om de felbegeerde Station America Wisseltrofee. Maar belangrijker is misschien wel de eer en het plezier dat iedereen (deelnemers en toeschouwers) aan deze dag zal beleven. De Grote Dorpszeskamp 2013 begint om 13.15 uur. Beide dagen zijn uiteraard gratis te bezoeken. Teams van vriendengroepen, buurten of clubs kunnen inschrijven tot en met 15 juli via www.jnamerica.nl/zeskamp.

~~~~~~
Afsluitingsavond Saturday Night Club
Op zaterdagavond 15 juni was de afsluitingsavond van de Saturday Night Club van OJC Cartouche.
Ze organiseerden een gala avond. Bijna alle kinderen van groep 8, die er regelmatig naar toe zijn geweest, gingen opgedoft in pak en mooie jurk, ieder op hun eigen wijze, in optocht vanaf de kerk naar de soos. Hier werden ze door de organisatie hartelijk ontvangen.

Deuren werden geopend, handen vast gehouden en er werden leuke foto's gemaakt. Toen ging men, met een glas kinderchampagne, de catwalk op en gingen ze naar binnen waar het grootse feest begon. De ouders en de kinderen willen OJC Cartouche en de organisatie van dit feestelijk gebeuren bij deze dan ook hartelijk danken voor hun super inzet. Foto's van Jacqueline van Lin zijn te bekijken via Skydrive.

~~~~~~
Glasvezel voor iedereen
Inwoners in de kern van America kunnen sinds enige tijd gebruik maken van het glasvezelnetwerk dat door het bedrijf Reggefiber is aangelegd. Wegens financiële overwegingen van dat bedrijf is destijds besloten mensen in het buitengebied dit niet per definitie aan te leggen. Collectieve bewonersgroepen buiten de kernen is de mogelijkheid geboden dit wel te laten doen. Hier is echter weinig gebruik van gemaakt.

Op dit moment is er een "actiegroep" actief dat aan het kijken is in hoeverre er toch behoefte bestaat aan deze kabel, met potentieel veel mogelijkheden. Hiervoor zijn ze op zoek naar u. Indien u bereidt bent een enquête van hun in te vullen en een soort petitie te tekenen, zal getracht worden de politiek en Reggefiber te bewegen om tot een oplossing te komen. Bent u hiertoe bereidt, laat dit dan weten via iedereenglasvezel@gmail.com.
Meer informatie is ook te vinden in "Glasvezel voor iedereen".

~~~~~~
Inspiratievolle Dorpsavond
Aan de Dorpsavond op maandag 17 juni praatte ruim 50 inwoners van America, jong en oud, mee over de toekomst van America. Hoe wil jij oud worden in America. Gaat dat lukken? Wat hebben we hier al in America en wat denken we nog nodig te hebben om ook over 20 jaar nog lekker te leven in ons mooie

dorpje? Allemaal vragen waar ook wel antwoorden op kwamen. Deze worden op dit moment verzameld en ter zijner tijd gepubliceerd. Nu kunnen we wel alvast de foto's laten zien van deze avond.

~~~~~~
Vrije Markt 2013
Fanfare St. Caecilia organiseerde ook dit jaar weer een Vrije Markt in het centrum van America.
Hay Mulders maakte een foto impressie.

~~~~~~

Kermis in America
6 t/m 10 juli 2013

~~~~~~
Denkt u aan de collectant?
In de week van 3 t/m 7 juni komen de vrijwilligers van de
Gezamenlijke Nationale Collectes America
bij u aan de deur om de collecte-envelop op te halen.
De fondsen hebben uw steun hard nodig!

~~~~~~
Stichting
Evenementen en Activiteiten America
Vier leden van de Vriendenclub Dreaglink tekende op maandag 3 juni 2013 de statuten van hun nieuw opgerichte stichting.
De Stichting Evenementen en Activiteiten America.

Onder deze stichtingsnaam zullen zij voortaan het muziekfestival Knuffelbeer organiseren aan de Hoebertweg in America.
Rede van oprichting vindt zijn oorsprong in het jongerenproject Wilde Plannen, van Dorpsraad America i.s.m. het Bram Jacobs van de VKKL en Pieter-Nic van den Beuken van cultureel project bureau Witgoed en van Bontewas, dat eind vorig jaar van start ging (zie ook de fotopagina Wilde Plannen). De jongens van Knufferbeer gaven aan 't wel belangrijk te vinden dat er wat georganiseerd wordt in America, dat America op de kaart wordt gezet. Doorpratend over hun festival bleek dat zij dit allemaal op persoonlijke titel organiseerden. Geadviseerd werd een stichting op te richten. En na overleg wilde de dorpsraad van America wel de oprichtingskosten van deze stichting voor hun rekening nemen vanuit haar prioriteitsgeldenbudget.

Bij de daadwerkelijke ondertekening van het officiële document kon Teun Lucassen helaas niet aanwezig zijn. Hij zal de secretaris worden van de stichting. Stijn Jacobs is voorzitter en mocht als eerste tekenen. Bas Janssen zal het penningmeesterschap op zich nemen. Koen Houben en Joey Derix zijn de andere bestuursleden die tekenen. Stijn mocht als voorzitter daarna ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ondertekenen. Uiteraard zullen ook de andere leden van de vriendengroep hun bijdrage blijven leveren aan dit fantastische festival dat dit jaar op zaterdag 31 augustus plaats zal vinden. Binnenkort zal hun programma bekend gemaakt gaan worden op hun nieuwe site. Later meer hierover.

Ook Marieke Vullings van de Hallo Horst aan de Maas was bij dit bijzondere moment aanwezig en wilde ook wel het e.e.a. weten van de jongens. Dit zal binnenkort dan ook gepubliceerd gaan worden in deze weekkrant. En daarvoor werden zij ook daar haar op de foto gezet. Foto's van de ondertekening zijn te bekijken op de fotopagina Ondertekening Stichting Evenementen en Activiteiten America.

~~~~~~
Dorpsavond
over de toekomst van America
De aanstaande inrichting van een gezondheidscentrum biedt kansen voor het versterken van de zorg en
leefbaarheid in America en omgeving. Omdat de invulling van meerdere functies van het
gezondheidscentrum nog open staat, organiseert het stichtingsbestuur samen met de dorpsraad van
America een Dorpsavond.

Samen willen we brainstormen met bewoners, professionals en andere geïnteresseerden over de toekomst van America.
Hoe is de leefbaarheid over 20-30 jaar? Wat wil men graag in het dorp en hoe de bereidheid ligt om meer voor elkaar te krijgen?
Bijvoorbeeld in de vorm van een dorpsontmoetingscentrum/multifunctioneel gebouw met eventueel school, gezondheidscentrum, vrijwilligersvacaturebank, dorpsondersteuner, sportgelegenheid etc. etc.

Iedere inwoner, jong en oud, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarom nodigt de Dorpsraad America en het bestuur Gezondheidscentrum America u van harte uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op maandag 17 juni om 19.30 uur in Aan de Brug. Laat deze kans niet zomaar voorbij gaan. Samen bereiken we meer dan alleen.

~~~~~~
Bord "America dát stiët!" geplaatst
Het informatiebord "America dát stiët!" staat er nu ook echt.
Op zaterdag 1 juni werden de informatieborden in alle kernen van de gemeente Horst aan de Maas bezorgd waar vrijwilligers uit ieder dorp al stonden popelen om ze te plaatsen op een mooie plek in hun dorp. Piet Swinkels, Ben Jenneskens en Marco Hesp wilde dit klusje in America wel klaren. Maar al snel kregen ze veel bekijks. Enkele staken ook zelfs even hun handen uit, waarvoor dank.

Op de achterkant van de borden zal nog een plattegrond komen te staan met de knooppunten van alle wandelroutes in de gemeente. De palen voor dit zo genaamde "knopenlopen" zijn vandaag ook al geplaatst door de heren. Als alle routes goed zijn uitgestippeld en de benodigde pijltjes en logo's klaar zijn, dan worden deze uiteraard z.s.m. bevestigd op de palen. Foto's van de plaatsing zijn te bekijken via Skydrive.

~~~~~~
Groengroep Caeciliahof erg actief!
Bewoners van het Caeciliahof waren op zaterdag 18 mei en 1 juni weer aan de slag om hun hofje er piekfijn bij te hebben liggen.
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben zij afgesproken het onderhoud te plegen aan het groen, maar daar het onkruid momenteel harder groeit dan dat zij kunnen schoffelen hebben ze extra zaterdagen in moeten plannen.

Deze groengroep start om 09.00 uur en gaat meestal door tot 13.00 uur. Gemiddeld nemen hier 12 of meer bewoners aan deel. Rond 10.30 uur hebben ze een pauze, waarin ze dan gebruik maken van een verrassende, uitgebreide en lekkere koffietafel, welke verzorgd wordt door Maria Klunk. Na afloop wordt er dan nog even uitgebreid geluncht. Kortom een leuke, nuttige en vooral gezellige aangelegenheid waar zij als bewoners, gezien het resultaat, ook nog heel veel plezier van hebben. Enkele foto's werden er gemaakt van deze actieve bewoners, welke te zien zijn via Skydrive.

~~~~~~
Informatiebord America
Op zaterdag 1 juni worden in de hele gemeente informatieborden geplaatst. Op deze borden kunt u lezen over de geschiedenis en karakteristieke eigenschappen van de dorpen en over de ontwikkeling van het landschap. Elke dorpskern krijgt haar eigen informatiebord. America dus ook.Boerenlandschap routestructuren
De informatieborden maken onderdeel uit van het project Boerenlandschap Routestructuren. Met dit project geeft Landschap Horst aan de Maas een kwaliteitsimpuls aan de bestaande routestructuren in de gemeente Horst aan de Maas. Bestaande routes worden beter op elkaar aangesloten en er zijn nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Ook wordt de bewegwijzering gestandaardiseerd en uitgebreid met informatieborden. Door de infrastructuur te verbeteren wordt de beleving van het boerenlandschap versterkt. In America hebben we bijvoorbeeld de Peel-Heideroute (fiets), Het Kabroeks Ommetje en Het Turfstekerspad. Bekijk deze op Fiets-Wandelroutes.Uitbreiding wandelnetwerk
Het wandelnetwerk wordt uitgebreid met ruim 150 kilometer aan nieuwe routes. Rond de kernen Meerlo, Tienray, Swolgen, Hegelsom, Meterik, America en Griendtsveen worden nieuwe routes aangelegd. Alle routes worden met elkaar en met de al bestaande netwerken van Knopenlopen Sevenum en Maasgaarden verbonden, zodat de hele gemeente Horst aan de Maas een volledig dekkend wandelnetwerk heeft. Daarbij is er ook voor gezorgd dat nagenoeg alle vakantieparken en toeristisch-recreatieve bedrijven aansluiten op het netwerk en dat het netwerk aansluit op de wandelroutes van de omliggende gemeenten.

~~~~~~
A1 van AVV Kampioen!!!
Onder leiding van trainer/coach Mart Poels, werd op zaterdag 11 mei 2013 de A1 van de Americaanse
Voetbalvereniging kampioen door met 1-7 te winnen van Meterik A1. Gefeliciteerd jongens!!!
Peter Hesp en Hay Mulders maakte enkele foto's van de feestvreugde,
bekijk deze nu hier. Meer foto's zijn te bekijken via de site van AVV.~~~~~~
"Zelf" bouwen in America!
De informatieavond van dinsdag 23 april m.b.t. het CPO-project dat gestart wordt in America is voorspoedig verlopen. Een aantal geïnteresseerden hebben zich tot nu toe al aangemeld om te kijken of het mogelijk is dat zij zich kunnen gaan vestigen op het perceel aan de Lisdodde.

Bij CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, gaat een groep vanaf 4 potentiële kopers gezamenlijk aan tafel zitten om te kijken of er tot nieuwbouw gekomen kan worden. Door dit collectief te doen zijn er heel wat voordelen te behalen. De gemeente stimuleert dergelijk project daarbij ook nog in positieve zin. In diverse dorpen in onze gemeente heeft dit al vruchtbare projecten opgeleverd. Nu is het tijd voor America. Johan Zegers van B&B Onroerende Zaken uit Merselo zal dit proces tot nieuwbouw coördineren, hij werkt hierbij samen met B&L Makelaars en Bouwbedrijf Fleuren BV.

Het is nog mogelijk om je hierbij aan te sluiten, voor jong en oud. Het verplicht absoluut nog tot niets.
Heb je vragen over dit nieuwbouwproject dan kun je contact opnemen met
Marco Hesp, 06-51554717 of via contactformulier.
Ben je oprecht geïnteresseerd, vul dan alvast het aanmeldformulier in en stuur dit op,
zodat al met jouw wensen rekening gehouden kan worden bij het maken van de eerste tekeningen.
In mei is de volgende bijeenkomst.

~~~~~~
Wil jij (blijven) wonen in America ?
Ben jij op zoek naar een betaalbare woonruimte in America?
In samenspraak met de gemeente wil Dorpsraad America jou/jullie dan uitnodigen voor een bijeenkomst
om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken “zelf” te gaan bouwen op een perceel in America.

B&B Onroerende Zaken uit Merselo biedt graag de hulp aan om samen met jullie een plan van aanpak te maken,
middels CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een vorm van Bouwen In Eigen Beheer (BIEB).
Deze vorm biedt vele voordelen, die graag aan jullie wordt uitgelegd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 april om 19.30 uur
in Aan de Brug en is ideaal voor starters, maar ook doorstromers zijn uiteraard van harte welkom.
Kom eens luisteren, deze avond verplicht jou tot niets. De koffie staat klaar!

~~~~~~
Intentieovereenkomst voor Gezondheidscentrum
Op 10 april 2013 ondertekenden woningstichting Woonwenz en het bestuur van het Gezondheidscentrum America (GCA) de intentieovereenkomst om de bouw van het nieuwe Gezondheidscentrum voor te bereiden. De beoogde locatie is bij Basisschool De Wouter (Gerard Smuldersstraat) in America. Het gebouw zal een oppervlakte van ca 830 m2 hebben.De volgende participanten zullen in het gebouw onderdak vinden: De Zorggroep, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America, Fysiotherapiepraktijk Westsingel en Podotherapie Thijssen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met enkele nieuwe participanten. In de komende periode zullen Woonwenz en het bestuur GCA de plannen voor het gezondheidscentrum concreet uitwerken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente, met schoolbestuur Dynamiek en met de gemeenschap America. De bouw zou eind 2014 in gebruik genomen moeten worden.Het bestuur wil met het gezondheidscentrum inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. Dat betekent dat het gezondheidscentrum nauw verbonden wordt met de zorgvraag en de zorgkracht van America. Het GCA moet van en voor de bewoners van America zijn. Daarvoor is onder andere een dorpspanel van ca 50 inwoners gevormd. Zij zullen de komende weken een vragenlijst beantwoorden waarmee de behoefte aan zorg, maar vooral ook wat mensen zelf willen bijdragen aan zorg en welzijn van elkaar, in beeld gebracht wordt. Ook wordt een Dorpsdagboek in omloop gebracht. Daarin kunnen jongeren, gezinnen en senioren hun droom voor de toekomst van America opschrijven. Samen met de Cliëntenraad, de Dorpsraad en stichting Synthese worden de uitkomsten van de vragenlijst en het Dorpsdagboek verwerkt in een wensenlijst voor samen-zorgen in America. Die wensenlijst wordt ook vertaald in de inrichting van het Gezondheidscentrum.

~~~~~~
Peeldag 2013
Kom ook naar de Peeldag 2013 op zondag 14 april bij het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg.
Dit jaar is het thema: Terug in de tijd van schoolbel en kerkklok
Ook dit jaar met de streekmarkt met diverse hobbyisten en oude ambachten die u zullen verbazen. Verder wordt er ook voor de nodige entertainment gezorgd door Toneelvereniging “De vrije spelers” en hoeven kinderen zich ook niet te vervelen. Speciale gasten zijn  Frank en Anita van Boer zoekt vrouw.
Officiële opening met zegening door pastoor vindt plaats om 11.00 uur.
Meer informatie vindt je op onderstaande flyer.
 


~~~~~~
Voortuinenwedstrijd 2013
Meldt u aan voor  de grote Voortuinenwedstrijd Horst aan de Maas 2013
Thema van dit jaar is “De Levende Tuin”.
Wilt u meer weten en/of zelf meedoen, klik dan hier.

~~~~~~
Schoolcarnaval
Carnavalsvrijdag trapten de kinderen van Basisschool De Wouter traditioneel af voor het begin van de 5 dolle carnavalsdagen. Om 13.00 uur verzamelden alle kinderen zich bij school, waarna ze voor hun optocht richting De Bondszaal. Iedereen was prachtig uitgedost en vele hadden een muziekinstrument mee om lekker "herrie" mee te maken. Schoolprins Dennis I en prinses Lucy I met hun adjudanten werden uiteraard sjiek vervoerd in een prachtig mooi versierde koets. Hun raad van 8 liep er keurig achter. De grote- en de jeugdprins(es) sloten samen met hun adjudanten, vorst en dansmariekes de optocht. In De Bondszaal barste het Wouterbal pas echt los. Menige polonaise ging de zaal door. En uiteraard werden er ook verschillende medailles uitgereikt aan belangrijke personen tijdens deze middag. Foto's en een filmpje van de optocht vind je op de fotopagina Schoolcarnaval.  Nu met filmpje 

~~~~~~
Orde van Verdinste
Op zaterdagavond 2 februari tijdens de 2e zittingsavond reikte Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uit aan Jan van Dongen.

Jan is 32 jaar huisarts in America en heeft altijd zorg gehad voor de gezondheid van de Americaanse gemeenschap. Hij was de eerste huisarts die zich in America vestigde. Vooral in de beginjaren was hij een “ouderwetse” huisarts. Altijd bereikbaar, niet gesteund door huisartsenposten of dergelijke. Alleen in de weekenden wisselde hij af met andere huisartsen uit een buurtdorp. ’s Avonds of ’s nachts naar patiënten en ’s morgens weer gewoon het spreekuur doen. Zo ging dat toen.

Wil je meer weten en foto zien van de uitreiking kijk dan
op de fotopagina Orde van Verdinste.

Klik om deze afbeelding beter te bekijken...

~~~~~~
Jeugdcarnaval 2013
Tijdens de Jeugdplaybackshow van zondag 13 januari kwam de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses van De Turftreiërs uit.
Jeugdprins en Jeugdprinses van 2013 zijn:

Luc I (Peeters) & Bo I (Vervoort)

Hun adjudanten zijn:
Teun van der Sterren en Sofie Kleuskens.

     

Foto's en filmpjes van de Playbackshow 2013 zijn nu te bekijken op de fotopagina Playbackshows 2013.
Foto's en filmpjes van het uitkomen van het jeugdprinselijk gezelschap zijn te bekijken
op de fotopagina Uitkomen Jeugdprins(es).
  .
     

~~~~~~
Prinsenbal 2013
Hay Mulders maakte tijdens het Prinsenbal van 6 januari een aantal foto's. Te zien is o.a. dat Prins Henry I aftreed en hoe het
nieuwe Boore Broedspaar (Lody & Mieke) en Prins Sander I met zijn prinses Wendy aan het publiek gepresenteerd werden.
Bekijk deze foto's op de fotopagina Prinsenbal 2013.

~~~~~~
Carnaval 2013
In De Bondszaal van America traden op 6 januari Prins Henry I en Boore Broedspaar Roy & Jolijn
af om plaats te maken voor de nieuwe Prins en het nieuwe Boore Broedspaar.
De nieuwe prins en prinses van Carnaval 2013 werd later op de dag:

Prins Sander
I (Derix)
met zijn prinses Wendy

Hun adjudanten zijn:
Frank Derks en François van Heijster

Het motto van Prins Sander I is:

Gèn gezanik, mar met beer en een portie metal zoë nou en daan,
goan wej dur met deze carnaval duchtig teage aan !!
 

Eerder die middag kwam het nieuwe
Boore Broedspaar uit, namelijk:

Lody & Mieke Pouwels 
Samen met u zullen zij zorgen voor een geweldig Carnaval 2012.

Op zondagmiddag 13 januari zal de nieuwe Jeugprins en Jeugdprinses uitkomen.
Dit zal zijn tijdens de Jeugd Playbackshow in De Bondszaal van America.
Aanvang 14.30 uur en entree is gratis.

Kijk ook op de officiële website van De Turftreiërs
www.turftreiers.nl

~~~~~~

Playbackshows 2013

    

Geef u op !!!

~~~~~~Archief nieuws 2012


Top

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright © 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: zondag 26 januari 2014